Odborné články

Kvalita nožníc ovplyvňuje Vaše zdravie

Ľudské telo je živý organizmus, ktorý na zvýšenú námahu svalov a šliach reaguje pozitívne ich posilnením. Pri extrémnom namáhaní paže, ku ktorému pri intenzívnom strihu vo vinohradoch aj sadoch dochádza, však popri pozitívnych reakciách tela vystupujú do popredia tiež zdravotné problémy v podobe zápalov či poškodenie šliach, svalov a kĺbov. V akej miere a či vôbec sa tieto poškodenia na pohybovom aparáte ruky prejaví, závisí vo veľkej miere na voľbe kvalitného náradia. Využívajte výhod kvalitného náradia v prospech vlastného zdravia a pri výbere nožníc aj pri práci zohľadnite nasledujúcim radám.

Zobraziť celý článok


Stroje určené pre zelené práce vo vinohradoch

Skončilo obdobie rezu a vyväzovanie viniča. Predčasná jar a zvýšené teploty teraz rýchlo približujú obdobie započatia tzv. zelených prác vo vinohradoch. Zelené práce (nechcem tu riešiť kosenie trávy v medziradí) predstavujú následné operácie.

Zobraziť celý článok


Bezinal vs. Drôt pozinkovaný

V súčasnej dobe možno voliť medzi drôtom pozinkovaným, poplastovaným, plastovým, nerezovým a špeciálnym – napr. Bezinal®. Pre vysoké nároky na kvalitu oporných konštrukcií bol špeciálne vyrobený pevnostný drôt Bezinal® Economy a Bezinal®2000 TOP. Základom drôtu je kvalitné jadro s vysokou pevnosťou a nízkou ťažnosťou, ošetrené modernou povrchovou úpravou Bezinal® či Bezinal®2000. Špeciálna povrchová úprava zaisťuje dlhú životnosť drôtu vďaka odolnosti voči akýmkoľvek druhom poveternostných podmienok, vlhkosti, rôznym chemickým postrekom, kyslým dažďom, pesticídom a insekticídom.
Zobraziť celý článok


Čo je to lignohumát

Lignohumát MAX je hnedočierna kvapalina, ktorá má priaznivý a komplexný vplyv na rastliny (dochádza ku zvýšeniu aktivity fotosystému a tvorby chlorofylu, zvyšuje sa využitie živín obsiahnutých v pôde, dochádza k lepšiemu príjmu doplnkovej výživy listom, podporuje rozvoj koreňového systému, rastlina je odolnejšia voči stresom, zlepšuje zdravotný stav rastliny a zvyšuje odolnosť voči chorobám). Ďalšie informácie o Lignohumátu sa dozviete v tomto článku...  Zobraziť celý článok


Nové stroje v agrotechnike viníc

Možno trochu nelogicky začnem svoje zamyslenie nad novými technológiami vo viniciach u vinohradníckych stĺpikoch a podpornej drôtenky. Málokdo si totiž uvedomuje, že stav podpornej konštrukcie zásadným spôsobom ovplyvňuje možnosť použitia a hlavne percento pracovného využitia akýchkoľvek nových moderných strojov, agromechanizácie a využitie ...   Zobraziť celý článok


Prihnojovanie vinice

Prvou jarnou pracovnou operáciou je mulčovanie rév po zimnom reze. Uplatňujú sa dva spôsoby. Vyznávači prvého spôsobu mulčujú révu samostatne ešte na zamrznutom pozemku vo veľkej väčšine prípadov ešte dokonca na snehu. Druhý ekonomickejší spôsob používaný valnou väčšinou je mulčovanie rév zároveň s trávnym porastom, keď jeho výška dosiahne cca 25-30 cm. Pri tomto spôsobe je réva podrvena dokonalejšie, pretože hustota travnej hmoty pridržuje révu v  pracovnom priestore kladív.   Zobraziť celý článok


Zhodnotenie zatrávnenia vinice z hľadiska agrotechnického, biologického a ekonomického

Správna agrotechnika - základ pestovateľského úspechu. Ekonomika trvalých trávnych porastov je veľmi zložitou, ale veľmi zaujímavou oblasťou agrotechniky vinice. Chyby, hlavne pri zakladaní viníc, majú dlhodobé dopady. Vinohradnícka verejnosť už celé jedno desaťročie vstrebáva dostupné informácie o minimalizácii vstupov do agrotechniky plodných viníc. Ide o to, nájsť rovnováhu medzi ekonomikou, ekológiou a biologickými požiadavkami vinnej révy.   Zobraziť celý článok

Tlačiť