Bezinal vs. Drôt pozinkovaný

 Drôt Bezinal v znamení dlhej životnosti

Vhodný výber drôtu je jedným zo základných predpokladov zaisťujúcich vysokú stabilitu a spoľahlivosť opornej konštrukcie vo vinohradoch aj v sadoch. Súbor zvolených prvkov s ohľadom na kvalitu má nie len funkčný ale taktiež významný ekonomický dopad, nakoľko ovplyvňuje životnosť celého systému a takisto finančnú náročnosť na údržbové práce v budúcnosti.

V súčasnej dobe možno voliť medzi drôtom pozinkovaným, poplastovaným, plastovým, nerezovým a špeciálnym – napr. Bezinal®. Pre vysoké nároky na kvalitu oporných konštrukcií bol špeciálne vyrobený pevnostný drôt Bezinal® Economy a Bezinal®2000 TOP. Základom drôtu je kvalitné jadro s vysokou pevnosťou a nízkou ťažnosťou, ošetrené modernou povrchovou úpravou Bezinal® či Bezinal®2000. Špeciálna povrchová úprava zaisťuje dlhú životnosť drôtu vďaka odolnosti voči akýmkoľvek druhom poveternostných podmienok, vlhkosti, rôznym chemickým postrekom, kyslým dažďom, pesticídom a insekticídom.

Bezinal ® Economy 4x LEPŠIE AKO HRUBO POZINKOVANÝ DRÔT

Odolnosť voči korózii

Korózia má na dĺžku životnosti drôtu zásadný vplyv. Odolnosť voči jej vzniku je ukazovateľ s veľmi vysokou dôležitosťou. Ako ukazuje spodný graf, odolnosť proti korózii a teda taktiež životnosť drôtu Bezinal je v zrovnaní so silno zinkovaným drôtom niekoľkonásobne vyššia. Zaujímavé zrovnanie ukazuje test drôtu v slanej komore, ktorý je zameraný na skúmanie odolností drôtu voči korózii. Ako ukazuje graf, drôt Bezinal® Economy ponúka oproti drôtu pozinkovanému až 4-násobnú životnosť.

Bezinal vs. drôt pozinkovaný

Vyššia pevnosť, viac metrov v 1 kg

Vďaka vysokej pevnosti drôtu Bezinal® sú pre účely oporných konštrukcií úplne dostačujúce drôty menších priemerov, než aké je nutné používať u drôtoch silno zinkovaných. Napr. pre účely vodiaceho drôtu vo vinohradoch je v prípade hrubo pozinkovaného drôtu nutné použiť priemer 3,15mm. V prípade Bezinalu Economy je na rovnaký účel odporúčaný drôt s priemerom 2,20mm. Ekonomická výhoda Bezinalu tak spočíva v skutočnosti, že na 1kg drôtu získate výrazne viac metrov. Konkrétne u drôtu pozinkovaného s priemerom 3,15mm je v 1 kg stočených 16,3m, u Bezinalu 2,2mm získavate v 1 kg 16m drôtu.

Príklad cenovej kalkulácie nosných drôtov na 1 ha vinice

- celková spotreba drôtu cca 8000 m (dva vodiace drôty)
- vo variante pozink 3,15 mm (16,3m/1kg) je potrebných 490 kg
- vo variante Bezinal®Economy 2,2 mm (33m/1kg) je potrebných iba 242 kg drôtu

Príklad cenovej kalkulácie nosných drôtov na 1 ha vinice

Výpočet ukazuje, že drôt Bezinal, i keď o 0,30 EUR/kg drahší ako drôt pozinkovaný, je vďaka výrazne pevnejšiemu jadru vo výsledku o 163,00 EUR na 1 ha lacnejší. Pri tejto nižšej cene zároveň ponúka výrazne kvalitnejšiu ochranu proti korózii a podstatne dlhšiu životnosť.

Tlačiť