Ramenové mulčovače

Model Salix

 • stroj nesený za traktorom
 • potrebný príkon 60 kW
 • pohon klin. remeňmi
 • rotor s ťažkými kladivami
 • prevodovka 1000°/min

Model DZ 1

 • stroj pre menšie plochy
 • nesený pred aj za traktorom
 • prevodovka 540°/min
 • drtenie vetiev do Ø 6 cm

Model DZ 2

 • stroj pre stredné plochy
 • nesený pred aj za traktorom
 • prevodovka 540°/min
 • drtenie vetiev do Ø 6 cm

Model DZ 4

 • výkonný stroj 
 • nesený pred aj za trakt.
 • záber hlavy 1 250 mm
 • potrebný príkon 60 kW

Tlačiť