Ramenový mulčovač DZ 2

 • poloprofesionálny stroj určený pre stredné plochy
 • drtenie a sekanie tráv, rastlinného materiálu, náletov, krovín, vetiev
 • plošné drtenie cestných príkopov, násypov okolo vodných tokov, priehrad, železníc….
 • údržba neprístupných plôch a svahov
 • komunálne použitie

Popis stroja a štandardná výbava

 • stroj nesený pred aj za traktorom
 • pohon kĺbovým hriadeľom
 • vlastná olejová nádrž s hydromotorom
 • klasický trojbodový rám kategórie II
 • pojazdový valec s možnosťou nastavenia výšky strniska
 • sériové prevedenie pracovného ústrojenstva vpravo v smere jazdy
 • kopírovanie povrchu pozemku drtiacou hlavou
 • prevodovka 540°/min
 • optimálna pracovná rýchlosť 6 km/hod
 • hydraulické diaľkové ovládanie sklopných ramien z kabínky traktora
 • stroj je osadený kyvnými univerzálnymi samobrusnými kladivami /drtí do Ø 6 cm/
 • hydraulická protinárazová poistka ramien
 • protiúrazové kryty /predný a zadný/
 • poistky pre transport na pozemných komunikáciach

Tlačiť