Plynové plašiče vtákov a zveri na vinohrady a sady

Vysoko účinné zariadenie na plašenie vtákov a zveri vo viniciach, sadoch, na poliach atď. Plašič využíva hlasnú detonáciu pri vzniku plynu, ktorého akustický tlak môže narásť na 100 - 120 dB. Hlasitosť detonácie je možné upravovať pomocou výsuvnej hlavice. V súčasnej dobe dodávame dva modely plynových plašičov.


Model Zon EL08 - plne elektronický

Nový elektronicky riadený model so širokými možnosťami nastavenia. Prístroj je nastavovaný pomocou interného ovládacieho panelu s displejom. Ovládací panel umožňuje nastavenia:

  • počtu po sebe idúcich výstrelov v jednej salve (1 až 4 výstrely)
  • interval mezi jednotlivými salvami (1 až 60 minút, či náhodné intervaly)
  • čas štartu a ukončenia činnosti plašiča (až 4 štarty a 4 ukončenia nastaviteľné behom dňa)

Na sprevádzkovanie modelu EL08 je nutné pripojiť 12 V batériu. EL08 spotrebuje 0,53 A za deň. S plnou nabitou 12V 30Ah batériou  funguje prístroj približne 60 dní a s batériou s kapacitou 7,2 Ah približne 14 dní.

Otočný stojan Zon Pirouette je k dispozícii v prevedení 1200 mm a s plošinou na umiestnenie napájacej batérie.

Model Zon EL08 na
otočnom stojane 1200 mm

Ovládací panel plašiča Zon EL08


Model Zon Mark 4 

Jedná sa o základný model plašiča, u ktorého je interval medzi jednotlivými výstrelmi riadený nastavením regulačného ventilu. Regulačný ventil umožňuje nastavenie pravidelného intervalu v rozmedzí cca 20 s - 30 min.

Zaujímavým a praktickým doplnkom je časovacie zariadenie GT 300, ktoré je k modelu Zon Mark 4 možné na želanie inštalovať. Časovacie zariadenie GT 300 slúži k nastaveniu prevádzkovej doby plašiča (minimálne 7, maximálne 14 hodín)

Na plašenie je vhodné využiť taktiež otočný stojan Zon Pirouette nastaviteľný až do výšky 2300 mm. Plašič sa po každom výstrele na stojane mierne natočí a mení tak priebežne smer výstrelu.

Plašič Zon Mark 4 Časovacie zariadenie GT 300

Tlačiť