Postreková technika

Herbika – súprava na pásová herbicidný postrek

Zariadenie na úsporný pásový postrek je určený na prevedenie postreku v príkmennom páse v tesnej blízkosti kmienkov vinnej révy a kmeňov ovocných stromov v zábere 25 až 50 cm.

Rám zariadenia na úsporný postrek sa montuje pred alebo za traktor a je výškovo ako aj stranovo mechanicky nastaviteľný.

Na ľavej pravej strane je rám ukončený držiakom s tryskami a ochrannými krytmi proti vetru, ktoré zaisťujú presné smerovanie účinnej látky a obmedzujú jej úlet.

Držiak s tryskou a ochranným krytom je istený otočným kĺbom s pružinou pre prípad nárazu na nežiaducu prekážku.

Na oboch koncoch rámu sú pružné perá, ktoré ohýbajú prípadne rozrastenejšie buriny.

Zariadenie je na želanie dodávané s nádržami 100, 150 a 400 l. Pohon čerpadla je zaisťovaný u nádržiach do 150 l elektricky cez 12 V zásuvku traktoru, u 400 l nádržiach kardanom alebo hydromotorom.


Rosiče Unigreen do vinohradov a sadov

  • široký výber nesených aj ťažných nosičov
  • od menších nesených nosičov s nádržou objemu 200 l ať po veľké zariadenia s nádržami na 2000 l postreku

Tlačiť