TECNO - S

Popis stroja

 • zariadenie odpovedá norme 89/395 CE
 • priame a šetrné plnenie do veľkých debien
 • dieselový motor, 3 valec, 26 HP, najvyššia rýchlosť 8km/h
 • 6 dopravných pásov so samostatným nastavením rýchlosti
 • 4 hydraulicky ovládané bočné plošiny
 • ručné alebo automatické riadenie
 • elektrohydraulicky hnané plnenie debien
 • hydraulické skladanie debien (buď priamo na zem alebo vozík)
 • dvojité predné kolesá
 • možnosť odpojenia jednotlivých dopravných pásov
 • rozmery: šírka 1800 mm, dĺžka 2240 mm, hmotnosť 1500 kg

Príslušenstvo

 • kontajner na spadnuté ovocie z pozinkovaného plechu
 • plošina na naťahovanie sietí protikrupového systému
 • pohon 4 kolies
 • príves – poloautomatický vozík na prázdne debny
 • jednoduchý vozík na prázdne debny

Tlačiť