DARWIN - zariadenie na redukciu kvetov do sadov

  • vysoká účinnosť
  • zlepšenie proporcie a kvality ovocia bez chemických prostriedkov
  • časová a finančná úspora
  • zariadenie je použiteľné nezávisle od počasia
  • pre všetky bežné odrody

Darwin bol vyvíjaný počas 20 rokov, behom ktorých došlo k mnohým úpravám a  optimalizáciám podľa skúseností a prianí zákazníkov. Vďaka tomu sa k Vám dnes dostáva patentovaný a vyzretý systém, ktorý významne napomáha k produkcii kvalitných plodov a zaisťuje rok od roku zvyšovanie výnosov.

Pri nasadení chemických prostriedkov vznikajú potrebné pravidelné náklady a účinnosť je značne závislá od poveternostných podmienok, teploty a ďalších nepredvídateľných faktorov. Mechanická redukcia je na týchto faktoroch úplne nezávislá a ponúka tak spoľahlivejšie a efektívnejšie ošetrenie.

Pomocou hydraulického naklápania vretena sa Darwin jednoducho prispôsobí tvaru stromov alebo terénu. Traktor vedie vreteno tesne pozdĺž stromoradia a podľa obdobia, v ktorom je nasadený, vysekáva púčiky, zhluky kvetov alebo jednotlivé kvety.

Tlačiť