Zatĺkač vinohradníckych stĺpikov ERO

Zatĺkač vinohradníckych stĺpikov ERO

Slúži na zasadenie drevených a kovových stĺpikov vo vinohradoch. Technické prevedenie umožňuje jednoduché zasadenie ako v ťažkých, tak aj vo veľmi kamenistých pôdach.

Zatĺkač vinohradníckych stĺpikov ERO je zavesený na univerzálnom stĺpiku ERO, ktorý možno namontovať na čelo akéhokoľvek typu traktora.

Nutná výbava traktora:

  • jeden jednočinný hydraulický okruh
  • jeden tlakuprostý spätný ventil
  • výkon olejového čerpadla 10 - 15 l/min

Práca so zatĺkačom

  • Po zasadení stĺpika do hlavy zatĺkača /baranidla/ a uvedenie prístroja do pohybu, dve vo vnútri na sebe uložené nezávislé závažia pomocou efektu koncentrácie síl prerušovanými údermi vnútri baranidla stĺpik zatlčú do pôdy.
  • Dlholeté úpravy, skúsenosti a prax ukázali, že uloženie závažia vo vnútri baranidla a upínnaie stĺpika do púzdra uloženého v ňom umožnilo zostrojenie kompaktného telesa baranidla, čím bola dosiahnutá vysoká miera bezpečnosti práce, komfortu a jednoduchosti obsluhy za optimálneho výkonu.
  • Voľné zavesenie baranidla umožňuje zvislé uloženie stĺpikov nielen na rovine ale v akomkoľvek svahu, zároveň umožňuje uloženie aj koncových stĺpikov v riadku. Posuvná aretačná tyč zaisťuje uloženie stĺpikov do jednotnej výšky.
  • Podľa slúženia podložia je možná voľba medzi závažím 60 kg alebo 90 kg a dodatkové závažie 11,5 kg alebo 23 kg.
  • Pre možnosť zasaďovania stĺpikov rôzneho priemeru je baranidlo vybavené výmenným upínacím púzdrom. Je teda možné voliť z nasledujúcich alernatív: 140 mm, 105 mm, 82 mm nebo 63 mm.

Tlačiť