Drôt Bezinal

Drát bezinalBezinal

Zvýšená pevnosť tohoto typu drôtu spojená so zlepšenou ochranou proti korózii, predurčuje tento drôt ako ideálne riešenie pre  vinice a sady

Typy drôtu Bezinal

Štandard

  • skutočný štandard pre vinicový drôt
  • 4 krát vyššia životnosť v porovnaní so silne pozinkovanými drôtami
  • ekonomické riešenie: až o 50 % viac úžitkovej dĺžky na 25 kg zvitok v porovaní s hrubo pozinkovanými drôtami
  • nižšia ťažnosť (10%), čo znamená, že je potrebného menej úsilia pre opätovné napínanie vinicového drôtu  na konci sezóny.

Víťaz pri porovaní ceny/výkon: viac metrov na kg, 4 x dlhšia životnosť a menej práce s napínaním.

2000 - TOP

  • univerzálne technické riešenie pre vinárstvo  a ovocinárstvo
  • 6 krát vyššia životnosť v porovnaní so silno  pozinkovaným drôtom
  • nie je potrebné napínať drôty  na konci sezóny vďaka mimoriadne nízkej ťažnosti (4%)
  • Vďaka jeho mimoriadnym vlastnostiam je možné znížť  celkové náklady na natiahnutie  na hektár spolu s údržbou na minimum
Bezinal (mm) Metrov v 1kg Balenie /kg/ Kg/1000m Objednať
Ø 1,8 50 25 20 Kúpiť drôt Ø 1,8
Ø 2,0 40 25 25 Kúpiť drôt Ø 2,0
Ø 2,2 32, 2 25 30 Kúpiť drôt Ø 2,2
Ø 2,5 26 25 38,5 Kúpiť drôt Ø 2,5
2000-TOP Ø3,8 11,2 25 89,2
Drôt Bezinal 1,8 mm Drôt Bezinal 2,0 mm Drôt Bezinal 2,2 mm Drôt Bezinal 2,5 mm  

Nerezový drôt

Nerezový drôt

Výhodou nerezového drôtu je jeho vysoká trvanlivosť a minimálne prevesovanie. Jeho nevýhodou je vysoká cena

Drôt nerez priemer 1,2 mm (balenie cca 13,35 kg - 1500 m)
- vhodný pre pevné alebo posuvné dvojdrôtie podľa spôsobu vedenia.
Prevesovanie drôtu predstavuje max. 3%

Drôt nerez priemer 1,6 mm (balenie cca 12,65 kg - 800 m)
- vhodný ako hlavný – nosný drôt pre spodnú časť drátenky, buď samostatný alebo dva nad sebou podľa spôsobu vedenia.
Prevesovanie drôtu predstavuje  max. 3 %.


Pozinkovaný drôt

Často  používaný drôt, nižšia  životnosť, väčšie prevesovanie

Drôt pozinkovaný priemer 2,2 mm (balenie cca 100 kg)
Vhodný pre pevné alebo posuvné dvojdrôtie podľa spôsobu vedenia.
Ťažnosť drôtu predstavuje  20 %, pevnosť 40 - 55 kg/mm², v 1 kg je cca 32 m drôtu.

Drôt pozinkovaný priemer 3,15 mm (balenie cca 100 kg)
- vhodný ako hlavný – nosný drôt pre spodnú časť drátenky,  buď samostatný alebo dva  nad sebou podľa spôsobu vedenia.
Ťažnosť drôtu predstavuje 20 %, pevnosť 40 - 55 kg/mm², v 1 kg je cca 16 m drôtu

Tlačiť