Fixačné spony pre ovocinárstvo

Z dôvodov zvyšovania výnosov v ďalšom roku je nutné, aby jednoročné výhonky, ktoré budú nasadzovať plody na budúci rok, boli vyväzované vo vodorovnej polohe. Pretože k procesu nasadzovanie dochádza najčastejšie v mesiaci júli a auguste, je nutné v tomto období ohýbať letorasty do horizontálnej polohy. Na tento účel sú vhodné nasledujúce typy fixačných spôn.


Astfix 1ASTFIX I

Tvarovacia spona pre ovocinárstvo vhodná na tvarovanie ohnutých vetiev. Otočením spony je možné dosiahnuť menšieho alebo väčšieho ohybu. Balenie 500ks.


Astfix IIASTFIX ll a ASTFIX III

Veľmi silné a stabilné spony, ktoré umožňujú pevné tvarovanie jednoročných konárov a mladých výhonkov pod alebo nad konáre. Odpadá zložité vyväzovanie alebo podpoieranie.

Horizontálne postavenie vetiev.

Astfix III


StammhalterSTAMMHALTER

Flexibilná páska slúži na pripevnenie rastlín a kmienkov k nosnému drôtu. Dodáva sa v dĺžkach 110, 125,175, 210 a  310 mm, pre drôty o priemere 1,4 – 1,8 mm, 2 – 2,2 mm, 2,5 – 3 mm, 3,1 – 3,6 mm, 3,7 – 4,5 mm.

POZOR: V prípade objednávky hláste bezpodmienečne priemer používaného drôtu!
Veľkosť č. 1  pre drôt priemeru 1,4 – 1,8 mm
Veľkosť č. 2  pre drôt priemeru 2,0 – 2,2 mm
Veľkosť č. 3  pre drôt priemeru 2,5 – 3,0 mm

Tlačiť