Vinohradnícky stĺpik OSL Plus

Charakteristické znaky stĺpkov VOEST ALPINE

Stĺpik typu OSL PlusŽIVOTNOSŤ: Vhodnou kombináciou ocele, hliníka a mangánu bolo dosiahnutého veľmi kvalitného, stabilného, pevnostne a protikorózne odolného jadra stĺpka. Špeciálne zvoleným postupom žiarového zinkovania bolo dosiahnutej veľmi vysokej ochrany proti korózii, čo zabezpečuje veľkú životnosť stĺpkov.

STABILITA: Dlholetou spoluprácou s poprednými európskymi vinárskymi a ovocinárskymi špecialistami bol vyvinutý nový UNI-EURO-VOEST ALPINE PROFIL, který sa  vyznačuje vysokým stupňom stability, pevnosti a odolnosti.

MOBILITA: Cez vysokú mieru pevnosti  a stability má stĺpik pomerne nízku hmotnosť, čo veľmi výrazne znižuje náklady  na transport a usnadňuje manipuláciu so stĺpikmi v samotnej vinici.

INŠTÁLÁCIA: Prevedenie stĺpkov umožňuje taktiež veľmi ľahkú a rýchlu inštaláciu v teréne pomocou zatĺkača alebo zatlačovača  firmy ERO. Inštalácia je možná a ľahká v akomkoľvek type pôdy vrátane veľmi kamenitej  / Výkon až 700 stĺpkov za zmenu /. Po dohode zapožičiavame zatlačovať na zatlačenie u nás zakúpených stĺpkov. Súpravu dovezieme a nainštalujeme na zákazníkov traktor. Po zatlačení súpravu  demontujeme a odvezieme.

RACIONALITA: Oceľové, žiarovo zinkované stĺpiky umožňujú v  plnej výške nasadenie kombajnového zberu úrody, zvyšujú percento účinnosti práce všetkých vinohradníckych strojov, ako v oblasti príkmenného  pásu, kmeňov, tak listovej plochy. Umožňujú veľmi ľahké posúvanie dvojdrôtia vo fixačných háčkoch,  čím je možné výrazne znížiť náklady na zastrkovanie letorostov. Je teda možné dosiahnuť výrazného zníženia nákladov na potrebu fyzickej práce pri inštalácii stĺpikov a kompletácii drôtenky.


FUNKČNOSŤ: Vlnitý VOEST ALPINE PROFIL, použitý materiál, jeho dlhá životnosť, bezproblémovosť pri nasadení strojov,  ideálne prevedenie z  hľadiska potrieb viniča a agrotechniky vinárstva a ovocinárstva, jednoduchá inštalácia a celková ekonomika hovoria  jednoznačne pre stĺpiky UNI-EURO-VOEST-ALPINE

ZÁRUKA: Na výrobok je poskytnutá dodávateľom záruka na životnosť kompletného výrobku po dobu 30-tich rokov od dodávky. Záruka je platná ako na povrchovú úpravu, tak na konštrukciu stĺpkov. Táto záruka je ďalej garantovaná  výrobcom VOEST ALPINE .

ŽIVOTNE PROSTREDIE: Stĺpiky, tak ako aj celkový ostatný  doprovodný program sú vyrobené zo  100 %  recyklovateľných materiálov, nezaťažujúcich životné prostredie.

Typy stĺpkov:

Typ SPA 60

A= 62 mm
B = 40 mm
C= 1,5 mm/ SPA60S-C=2,0

Profil stĺpika SPA

                        Typ Dĺžka (mm)
SPA A B C 2000 2250 2500 2650 2750 3000
60EU 62 40 1,5   ¤   ¤   ¤   ¤   ¤
60SEU 62 40 2   ¤   ¤   ¤
Počet háčikov štandard* 9 12 15 15 18 18

Tlačiť