Whailex - ochranný systém

Ukázka systému ve vinohradu

Presvedčivý koncept

Ochranný systém Whailex je oproti bežným systémom inštalovaný na existujúcu opornú konštrukciu. Ochranné siete sú na konštrukciu umiestnené trvalo počas celého roka, pričom v prípade potreby možno nimi veľmi jednoducho a extrémne rýchlo pracovať. Systém nenachádza uplatnenie jedine vo vinohradoch a sadoch, ale je takisto často a úspešne používaný pri pestovaní bobuľového ovocia (egreše, maliny, ríbezle...) a napríklad takisto na ochranu rajčín.

Ukážky využitia systému
Vinohrady Bobulové ovocie Sady Rajčiny
použití ve vinohradu bobulové ovoce sady rajčata

Použitie systému vo vinohradoch

Vo vinohradoch a bobuľových kultúrach poskytuje systém ochranu:
- proti krupom
- chráni pred vtákmi a zverou
- proti ožeru od ôs

Prednosti systému

Zastrkovanie letorastov:
Vo vinohradoch dochádza pri použití systému Whailex k významnej redukcii prác spojených so zastrkovaním letorastov. Pokiaľ je sieť v dobe nárastu letorastov nastavená v ochrannej pozícii, vyrastajú letorasty samostatne do dvojdrátia.

Ochrana proti krupom
Systém významne chráni pred škodami spôsobenými krupobitím.

Ochrana proti vtákom
Sieť ponúka účinnú ochranu pred náletmi vtákov.

Práca so sieťou
sieť je natiahnutá po bokoch opornej konštrukcie. Manipulácia so sieťou je založená na princípe rolety – je teda kedykoľvek možné ju navinúť na trubku (ktorá je mimoriadne odolná proti skrúteniu až do dĺžky 100 m), zafixovať vo zvinutej polohe, a potom ju kedykoľvek opäť spustiť dole.

Začlenenie do krajiny
V porovnaní s inými ochrannými systémami je Whailex opticky menej nápadný a je tak do krajiny lepšie začlenený.

Použiteľnosť v rôznych podmienkach
Ochranný systém je bezproblémovo použiteľný v rôznych terénoch. Kopce či klesania, priečne terasy ani zahnuté rady nie sú pre používanie systému obmedzujúce.

Krupobitím zničený vinohrad Zrovnanie so sieťami a bez sietí Ožer od ôs Začlenenie do krajiny
Krupobitím poničený vinohrad Srovnání se sítěmi a bez sítí Ožer od vos Začlenění do krajiny

Použitie techniky

Bežné ochranné systémy so sebou prinášajú pri použití vo vinohradoch jedno zásadné obmedzenie – výrazne komplikujú či dokonca úplne znemožňujú použitie pracovnej techniky.

Základom bežných protikrupových systémov sú drevené či betónové stĺpy, ktoré sú v radách inštalované naprieč celým pozemkom. Vplyvom týchto stĺpov je sťažené či úplne nemožné používanie tunelových ožínacích líšt, predrezávačov či zberných kombajnov.

Systém Whailex je naopak inštalovaný na existujúcej opornej konštrukcii. Žiadne prekážky v podobe stĺpov či znížených prejazdov technike nestoja v ceste. Systém Whailex tak umožňuje použitie všetkých bežne používaných strojov pre vinohrady ako sú ožínacie lišty, predrezávače, odsávače, zberacie kombajny. Pred samotnými prácami stačí siete zafixovať hore v stiahnutej pozícii.

Video - Whailex systém

Tlačiť